Nyheter

Skoltips

Lektionsmaterial och läxhjälp

Förutom lektionsmaterialet på skolwebben erbjuder vi extrastudier eller läxläsning utanför lektionstid, fyra tillfällen per vecka.Pedagoger finns på plats och hjälper de

Bibliotek

Spånga gymnasium och grundskolas bibliotek