Till innehåll på sidan

Värdegrund

Vi vill att arbetsglädje, ömsesidig respekt och trygghet präglar hela skolmiljön. Vi menar att öppen, tydlig information till både personal, elever och vårdnadshavare är viktig för ett gott arbetsklimat.

Vi tänker att en helhetssyn på eleven främjar och stimulerar olika ingångar till lärande så att eleven på bästa sätt får utveckla olika färdigheter och verktyg till att formulera och uttrycka egna tankar och förmågor.

Det är viktigt med samarbete präglat av demokratiska värderingar inom skolan och med föräldrarna. Vi arbetar för att våra elever ska vara delaktiga i en hållbar utveckling och tänker att en inre hållbar utveckling är en förutsättning för detta.

Dela:
Kategorier: