Till innehåll på sidan

Trygghetsarbete

Antimobbing

SÅ HÄR JOBBAR VI:

I  Spånga grundskola arbetar vi för att alla elever är allas ansvar och när det sker mobbning är vi alla på skolan ansvariga för att ta tag i, reda ut och få slut på mobbningen enligt följande rutin:

  1. Den vuxne som ser eller hör talas om mobbning reagerar och kontaktar studiepedagogen.
  2. Studiepedagogen kartlägger tillsammans med arbetslaget.
  3. Samtal med de inblandade genomförs.
  4. Föräldrar kontaktas.
  5. Uppföljningssamtal sker med alla inblandade.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, 175 kB, nytt fönster)

Dela: