Miljö

Antal: 1

  • Skolfakta

    Spånga grundskola är en kommunal grundskola.

    Skolan har ca 480 elever i årskurserna 7-9 och 60 medarbetare.

    I varje årskurs finns sex klasser. I fem av klasserna går 24 elever och i våra speciella NO-klasser går det 30 elever. 

    Kategorier: