Till innehåll på sidan

Sudiehörnan

I Studiehörnan arbetar:

 

Vi har vårt arbetsrum i C212.

 

Studiehörnan jobbar ute i klasserna för att stötta elever, eller i Studiehörnans grupprum C214 och C215, då elever behöver gå ifrån sin klass för att arbeta i avskildhet.

Ibland har vi också mindre undervisningsgrupper där, då elever inte kan följa den vanliga undervisningen i ett visst ämne (fr.a. ma, eng, sv). Dit går också elever som behöver sitta avskilt vid prov eller ha förlängd tid.

Vi har möte varje vecka, då vi planerar arbetet utifrån anmälningar som EHT fått in eller andra önskemål från lärare och elever. Vi gör då våra personliga scheman för att fördela skolans resurser på ett effektivt sätt. Vi planerar med lärarna hur vi bäst ska lägga upp stöd och undervisning för våra elever.

Vid skolstart för åk 7 och 8 gör vi ett läs- och ordtest med alla elever för att så snabbt som möjligt kunna se vilka elever som behöver stöttas.

Våra specialpedagoger gör pedagogiska utredningar, upprättar åtgärdsprogram, deltar i elevmöten och ser tillsammans med undervisande lärare till att eleverna får extra anpassningar/särskilt stöd.

Vid läsårsstart samtalar de med alla elever med dyslexi om deras behov och förser dem med datorer och iPads.

Studiehörnan har ett nära samarbete med skolans EHT som består av skolledare, skolsköterska, kurator, SYV och specialpedagoger.

 

 

Dela:
Kategorier: