Till innehåll på sidan

Studiehörnan

Skolans hjälpcenter

Studiehörnans personal jobbar med att stötta och hjälpa elever med studierna. Antingen ute i klasserna eller i Studiehörnans grupprum C214 och C215.

Här har vi också mindre undervisningsgrupper för elever som inte kan följa den vanliga undervisningen i ett visst ämne (fr.a. ma, eng, sv).

Elever som varit sjuka brukar också göra prov i efterhand hos oss.

Vi har möte varje vecka, då vi planerar arbetet utifrån anmälningar som EHT fått in eller andra önskemål från lärare och elever. Vi gör då våra personliga scheman för att fördela skolans resurser på ett effektivt sätt. Vi planerar med lärarna hur vi bäst ska lägga upp stöd och undervisning för våra elever.

Vid skolstart för åk 7 och 8 gör vi ett läs- och ordtest med alla elever för att så snabbt som möjligt kunna se vilka elever som behöver stöttas.

Våra specialpedagoger gör pedagogiska utredningar, upprättar åtgärdsprogram, deltar i elevmöten och ser tillsammans med undervisande lärare till att eleverna får extra anpassningar/särskilt stöd.

Vid läsårsstart samtalar de med alla elever med dyslexi om deras behov och förser dem med datorer och iPads.

Studiehörnan har ett nära samarbete med skolans EHT som består av skolledare, skolsköterska, kurator, SYV och specialpedagoger.

I Studiehörnan arbetar:

Maria Johansson, fritidspedagog
Mitra Shah, socialpedagog
Gisela Hedlund, speciallärare
Cecilia Bäckvall, speciallärare 
Christina Tina Tyleborn, studiepedagog

Dela: