Till innehåll på sidan

Spetsutbildning i matte och NO

Information

Spetsutbildning

Spånga grundskola är en av de få skolor i Sverige som fått Skolverkets tillstånd att anordna spetsutbildning. Skolan har i sex års tid kunnat erbjuda en riksrekryterande spetsutbildning i matematik, biologi, fysik och kemi. Varje höst startar en ny åk 7 med max 30 platser.

Eleverna som blir antagna till utbildningen läser 120 minuter mer naturvetenskapliga ämnen och 60 minuter mer matematik per vecka. Tiden tas bland annat från elevens val. Utbildningen innebär att eleverna får en möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper inom spetsämnena.  Eleverna får göra laborationer på gymnasienivå och läsa gymnasiematematik  kurs 1c i åk 9.

För att kunna söka till utbildningen ska man på höstterminens betyg år 6 ha minst betyget C i ämnena matematik, fysik, kemi och biologi. Elever som söker och är behöriga bjuds in till gruppintervju där man diskuterar matematiska och naturvetenskapliga problem och begrepp. Vid fler sökande än platser antas hälften av eleverna på högsta betygsgenomsnitt i spetsämnena och hälften av eleverna på resultat från intervjuer.

Observera att det är höstterminens betyg man söker på och betyget ska i samband med ansökan skickas till Spånga grundskola.

 

Ansökan sker via Stockholms stads skolvalstjänst. https://grundskola.stockholm/sok-skola

 

Dela:
Kategorier: