Spetsutbildning i matte och NO

Riksrekryterande spetsutbildning

Från och med läsåret 2013-2014 erbjuder vi en riksrekryterande spetsutbildning i matematik, biologi, fysik och kemi. Vi är en av tio skolor i Sverige som fått Skolverkets tillstånd att anordna spetsutbildning.

Utbildningen innebär att eleverna får en möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper inom spetsämnena. Eleverna har samma timplan som övriga elever i årskursen på skolan men läser 120 minuter mer naturvetenskapliga ämnen och 60 minuter mer matematik per vecka. Tiden tas från elevens val.

Eleverna kommer att få möjlighet att fördjupa sig inom delar av gymnasiekurserna i spetsämnena redan på grundskolan.

Spånga grundskola är centralt belägen i Spånga med bra kommunikationer. Skolan har drygt 480 elever i årskurserna 7-9. Våra lärare är välutbildade och har hög pedagogisk kompetens. Skolan har ljusa och fina lokaler, utrustade med projektorer och alla elever har en egen iPad. Vi har ett stort och fint skolbibliotek där en heltidsbibliotekarie arbetar. I vårt elevrum som kallas Grottan kan eleverna köpa frukost, fika, umgås och spela spel. I vår skolrestaurang Grytan serveras god mat varje dag.

Då vi delar lokaler med Spånga gymnasium har vi förmånen att ha tillgång till specialsalar för fysik, kemi, biologi och djurkunskap. På djurinstitutionen finns över 1000 djur och där bedrivs såväl praktisk som teoretisk undervisning.

För att kunna söka till vår spetsutbildning behöver du ha minst betyg C i alla spetsämnena dvs. matematik, kemi, fysik och biologi. Om vi har fler än 30 ansökningar kommer vi att bjuda in eleverna till gruppintervju där vi diskuterar matematiska och naturvetenskapliga problem och begrepp. Vi kommer att ta in ca hälften av eleverna på högsta betygsgenomsnitt i spetsämnena och hälften av eleverna på intervjuer. Kopia på betyg från höstterminen i åk 6 ska skickas till skolan.

Ansökan sker via Skolvalstjänsten www.stockholm.se/sokaskola

 

Dela:
Kategorier: