Till innehåll på sidan

Skolans historia

Gamla anor

Efter att Spånga blivit en viktig station utmed järnvägen till Västerås under sent 1800-tal ökade folkmängden snabbt här ute.
Behov uppstod snart av en så kallad högre folkskola så att elever som ville studera vidare efter de grundläggande åren slapp att resa ända in till stan varje dag.

Till en början höll man till i Solhemsskolans lokaler men elevantalet ökade konstant och efter kriget, 1947 stod den nuvarande skolbyggnaden klar. Till en kostnad av 930 000 kronor.

Snart organiserades verksamheten om till statlig samrealsskola och 1956/57 var det dags att kalla sig gymnasium.

1964 startades även ett högstadium i gymnasielokalerna. Något som fortfarande är ganska ovanligt.

1967 bytte skolan namn till Spånga gymnasium och ett par år senare började uppbyggnaden av skolans djurvårsdsinstitution, något som gjort skolan omtalad i vida kretsar.
Kombinationen gymnasium - högstadium har behållits ända fram till 2009 och kompletterades en tid även med låg- och mellanstadierna i Solhemsskolan samt fritidshem.

Numera heter vi Spånga grundskola och utgör en separat skolenhet som dock fortfarande har en hel del samarbete med såväl Solhemsskolan som Spånga gymnasium.

Dela:
Kategorier: