Studievägledning

Jag heter Louise Lundgren och är studie- och yrkesvägledare på Spånga grundskola.

För att du skall bli nöjd med dina studie- och yrkesval behöver du skaffa dig kunskap om de olika alternativ som finns men också kunskap om dig själv och hur du kan tänka när du gör ditt val.

Jag arbetar med:
•Individuell studie- och yrkesvägledning
•Information om gymnasieskolans olika program och inriktningar
•Praoperioderna i år 8 och år 9
•Kontakter med utbildningsanordnare och näringsliv

Jag finns på skolan tisdag, onsdag och torsdag kl 9.00-16.00

Mappar med SYV-info, aktuella PRAO-dokument m.m.
Årskurs 7,  Årskurs 8,  Årskurs 9,  Klass 9 ny

Koll på gymnasievalet

Under länken www.gyantagningen.se  hittar du samtliga gymnasieutbildningar i Stockholms län, regler för antagning, samverkansavtal, antagningsgränser och information om "öppet hus dagar" under gymnasievalsperioden.

Hör gärna av dig om du har frågor eller vill boka ett möte.
Välkommen!

Antal: 1