Till innehåll på sidan

Studievägledning

Jag heter Anny Svedin och arbetar som Studie- och yrkesvägledare, SYV, på Spånga grundskola. Jag jobbar 60% och är på plats tre dagar i veckan.

För att du skall bli nöjd med dina studie- och yrkesval behöver du skaffa dig kunskap om de olika alternativ som finns. Förutom detta behövs kunskap om dig själv (självkännedom) och hur du kan tänka när du ska göra ditt val (valkompetens).

Studie- och yrkesvägledning på Spånga grundskola

Studie- och yrkesvägledning är en professionell verksamhet som finns för att stödja elever i processen att göra väl underbyggda val inför framtida studier och/eller arbetsliv. Detta arbete riktar sig till alla elever på Spånga grundskola.

Elever och vårdnadshavare är varmt välkommen till mig för ställa frågor och ventilera tankar om skolan, framtida studier och arbetsliv! Vill du boka in ett möte med mig görs detta lättast genom mail eller telefon, mina kontaktuppgifter finns nedan.

Koll på gymnasievalet

Under länken www.gyantagningen.se  hittar du samtliga gymnasieutbildningar i Stockholms län, regler för antagning, samverkansavtal, antagningsgränser och information om "öppet hus dagar" under gymnasievalsperioden.

Mappar med SYV-info, aktuella PRAO-dokument m.m.
Årskurs 7,  Årskurs 8,  Årskurs 9,  Klass 9 ny

Antal: 1