Till innehåll på sidan

Speciallärare

Eva Sonnevi är skolans specialpedagog och har det övergripande ansvaret för extra stöd åt de elever som behöver detta.
De övriga arbetslagen har vars en speciallärare med ansvar främst för det egna lagets elever.
Speciallärarna/pedagogen delar arbetsrum med de övriga lärarna i arbetslagen.

Antal: 4