Till innehåll på sidan

Skolläkare

Skolläkaren har regelbunden mottagning på skolan och bokning sker via skolsköterskan.
Skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt.

Antal: 1