Skolkurator

Vill du ha hjälp med saker som gäller kamrater, mobbing eller hur du trivs är det till kurator du skall vända dig.

Hon har sitt rum bredvid skolsköterskan i bibliotekskorridoren.

Antal: 1