Till innehåll på sidan

Mentor

Vi har numera heltidsmentorer som ansvarar för samtliga elever i våra olika arbetslag.
Christina ansvarar för den lilla gruppen. Övriga för var sitt arbetslag.

Antal: 4