Lärar-Arbetslag

På Spånga arbetar vi i tre olika arbetslag: 

Lag 1 Utvecklingsledare Charlotte Dahlström 7e 7f 8a 8b 9c 9d
Lag 2 Utvecklingsledare Annika Mörk 7a 8b 8c 8d 9e 9f
Lag 3 Utvecklingsledare Eva-Karin Ingelfeldt 7c 7d 8e 8f 9a 9b

<

 

Cirka 14 lärare koncentrerar sig på eleverna i de sex klasser som tillhör arbetslaget. Eleverna får färre lärare, personkännedomen blir bättre och informationsvägarna kortare.
 

Antal: 38