Till innehåll på sidan

Arbetslag

På Spånga arbetar vi i tre olika arbetslag: 

Lag 1 Arbetslagsledare Eva-Karin Ingelfeldt 7A 7B 8E 8F 9A 9B  
Lag 2 Arbetslagsledare Toni Björck 7C 7D 7E 8A 8B 9C 9D
Lag 3 Arbetslagsledare Magnus Lindell 7F 7G 8C 8D 9E 9F 79ny

 

Cirka 14 lärare, en specialpedagog och en heltidsmentor koncentrerar sig på eleverna i sitt eget arbetslag. Eleverna får färre lärare, personkännedomen blir bättre och informationsvägarna kortare.
 

Antal: 51