Till innehåll på sidan

Arbetslag

På Spånga arbetar vi i tre olika arbetslag: 

Lag 1 Arbetslagsledare Eva-Karin Ingelfeldt

7c

7d 8e 8f 9a 9b  
Lag 2 Arbetslagsledare Toni Björck 7e 7f 7g 8a 8b 9c 9d
Lag 3 Arbetslagsledare Magnus Lindell 7a 7b 8c 8d 9e 9f 79ny

 

Cirka 14 lärare koncentrerar sig på eleverna i de sju klasser som tillhör arbetslaget. Eleverna får färre lärare, personkännedomen blir bättre och informationsvägarna kortare.
 

Antal: 48