Till innehåll på sidan

PRAO-information

Att känna på arbetslivet

PRAO (PRaktisk ArbetslivsOrintering) är en obligatorisk och viktig del i skolutbildningen. Framförallt för att ge eleven praktisk erfarenhet i ett eller flera yrken men också för att stärka elevens självförtroende.

PRAO hjälper också eleven att göra realistiska studie- och yrkesval i framtiden. Vid ett flertal tillfällen har nöjda arbetsgivare dessutom erbjudit våra elever sommar- eller helgarbete.
Vår PRAO äger rum under två veckor hösten i åk 8.
På Spånga grundskola får eleverna själva skaffa sin PRAO plats. Information och tips om när/var/hur man hittar en plats ges till eleverna i god tid innan PRAO:n.
Att själv söka sin PRAO-plats är en nyttig övning inför framtiden.

Blanketter och information

Dela: