PRAO

 

PRAO (praktisk arbetslivsorintering) är en viktig del i skolutbildningen. Framförallt för att ge eleven praktisk erfarenhet i ett eller flera yrken men också för att stärka elevens självförtroende.

PRAO hjälper också eleven att göra realistiska studie- och yrkesval i framtiden. Vid ett flertal tillfällen har nöjda arbetsgivare dessutom erbjudit våra elever sommar- eller helgarbete.

Vår PRAO äger rum två veckor på våren i åk 8 samt en vecka på hösten i åk 9.

På Spånga grundskola får eleverna själva skaffa sin PRAO plats. Information och tips om när/var/hur man hittar en plats ges till eleverna i god tid innan PRAO:n av lärare eller SYV. Att själv söka sin PRAO-plats är nyttig övning för framtiden.

PRAO-blankett och information till vårdnadshavare finner du här:

Årskurs 8,  Årskurs 9,  

 

Dela: