Organisation

Skolan är för närvarande uppdelad i tre separata arbetslag med sex klasser i varje.

Lag 1 Arbetslagsledare Henrik Larsson 7e 7f 8a 8b 9c 9d
Lag 2 Arbetslagsledare Annika Mörk 7a 7b 8c 8d 9e 9f
Lag 3 Arbetslagsledare Eva-Karin Ingelfeldt 7c 7d 8e 8f 9a 9b

 

I möjligaste mån undervisar lärare inom sitt eget arbetslag så att både lärare och elever träffar så få lärare som möjligt.

Detta ökar personkännedomen och informations- och beslutsvägarna blir kortare.
Varje arbetslag leds av en särskilt utsedd arbetslagsledare, som har det övergripande ordförandeskapet och dessutom ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och bitr rektor.

Skolan har 7 st förstelärare

Värdegrund: Malin Illner Levál
Språkutveckling: Eva-Karin Ingelfeldt
Kollegialt lärande: Henrik Larsson
Omvärld: Brigitte Brunner Espefält 
IKT: Lars Nivbrant
Mattematik: Annika Mörk
NO: Gabriel Gillner

Dela:
Kategorier: