Till innehåll på sidan

Organisation

Ledning, arbetslag och förstelärare

Vi har cirka 490 elever på skolan och ett sextiotal anställda, uppdelade på tre olika arbetslag.

Skolledning

Fyra personer ingår i skolledningen och de nås på ledningens egen sida.

Arbetslag

Varje arbetslag består av undervisande lärare, specialpedagog/speciallärare, studiepedagog och en biträdande rektor.
Studiepedagogen arbetar heltid med elevernas välmående och sociala utveckling medan ämneslärarna fokuserar på den rena undervisningen.

Lag 1

Biträdande rektor Eva-Karin Ingelfeldt

7E

7F

8A

8B

9C

9D

 
Lag 2 Biträdande rektor Toni Björck 7A 7B 8C 8D 9E 9F 9G
Lag 3

Biträdande rektor Magnus Lindell

7C 7D 8E 8F 9A 9B 7-9 n

Förstelärare

Sex lärare är särskilt utsedda att leda den pedagogiska utvecklingen inom olika områden.

Värdegrund: Malin Illner Levál
Språkutveckling: Thomas Nygren
Rörelsebaserat lärande: Henrik Larsson
IKT: Lars Nivbrant
NO: Gabriel Gillner
Matematik: Lotta Yllén

Dela:
Kategorier: