Organisation

Skolan är för närvarande uppdelad i tre separata arbetslag med sex/sju klasser i varje.

Lag 1

Arbetslagsledare Eva-Karin Ingelfeldt

7c 7d 8e 8f 9a 9b  
Lag 2 Arbetslagsledare Toni Björck 7e 7f 7g 8a 8b 9c 9d
Lag 3

Arbetslagsledare Magnus Lindell

7a 7b 8c 8d  9e 9f 7-9ny

I möjligaste mån undervisar lärare inom sitt eget arbetslag så att både lärare och elever träffar så få lärare som möjligt.

Detta ökar personkännedomen och informations- och beslutsvägarna blir kortare.
Varje arbetslag leds av en särskilt utsedd arbetslagsledare, som har det övergripande ordförandeskapet och dessutom ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och bitr rektor.

Skolan har 6 st förstelärare med uppgiften att utveckla olika delar av undervisningen.

Värdegrund: Malin Illner Levál
Språkutveckling: Thomas Nygren
Rörelsebaserat lärande: Henrik Larsson
IKT: Lars Nivbrant
NO: Gabriel Gillner
Matematik: Lotta Yllén

Dela:
Kategorier: