Till innehåll på sidan

Skärpta rutiner.

Skolans pandemirutiner

Just nu är skolan inte öppen men följande extraåtgärder vidtas:

Vi fortsätter att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten,
Skolverket, Arbetsmiljöverket och Utbildningsförvaltningen och vi skapar rutiner som bidrar till att minska risken för smittspridning.

 • Vi fortsätter med att ha extra städning med bland annat avtorkning av dörrhandtag och ledstänger flera gånger per dag.
 • Vi tillhandahåller handsprit i varje klassrum och gemensamma utrymmen, och ser till att vädra klassrummet mellan varje lektionspass.
 • Vi kommer också att påminna eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten om dagarna samt att se till att deras egna datorer och
 • tangentbord blir regelbundet avtorkade.
 • Dessutom har vi markeringar i golv för avståndshållning utanför matsal samt pilar i trappor för högeroch vänstertrafik.
 • Inga storsamlingar av elever eller vårdnadshavare genomförs.
 • Samtliga möten med personal, elev och vårdnadshavare genomförs digitalt.
 • Vi har än en gång sett över matsalstiderna för respektive klass för att minimera trängsel.
 • I matsalen har vi också möblerat om för att det ska bli bättre flöde av matgäster och vidtagit även andra åtgärder.
 • Vi kommer också att uppmana eleverna att sprida ut sig över hela skolans lokaler och endast använda korridorer för att ta sig till lektion eller
 • hämta/lämna något i sitt skåp. Behöver man ta sig mellan olika lektionssalar så kan man ofta ta utomhusvägen.

Detta plus flertalet andra åtgärder relaterat till ämne/undervisningssituation genomförs dagligen. 

Dela:
Kategorier: