Föräldramöten

Nu kallar vi till höstens föräldramöten.
Dags att träffa bland annat våra tre nya Studiepedagoger, vilka övertagit mentorssysslan i samtliga klasser.

Årskurs 7. torsdag 4 oktober 

18-ca 18.45                      Samling i klassrum för information av studiepedagog, specialpedagog och ämneslärare
7a, 7b           B271
7c, 7d           B269
7e, 7g           B149
7f                  B238

ca 18.45-19.30                 Samling i aulan för information kring skolplattform, organisation m.m

Årskurs 8, torsdag 4 oktober 

18-ca 18.45                      Samling i aulan för information kring skolplattform, organisation m.m.

ca 18.45-19.30                 Samling i klassrum för information av studiepedagog, specialpedagog och ämneslärare
8a, 8b           B271
8c, 8d           B269
8e, 8f            B238

Årskurs 9, tisdag 9 oktober 

18-ca 18.45              Samling i klassrum för information av studiepedagog och biträdande rektor

9a, 9b                   B271
9c, 9d                   B269
9e, 9f                    B149

ca 18.45-19.30         Samling i aulan för information kring gymnasievalet av vår studie- och yrkesvägledare Anny Svedin.

Välkomna

Dela: