Välkommen till nytt läsår

All personal hälsar alla HJÄRTLIGT välkommen till det nya läsåret. Uppstart i aulan den 16 aug

Lektioner enlig schema från den 17 aug

Nytt för detta läsår är att klassernas scheman nås via skolwebben, och där kommer ni även att hitta planeringar och arbetsmaterial i olika rum. I rummen kommer även provschema att finnas. De är just nu under uppbyggnad.

 

Dela:
Kategorier: