Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

...

Frånvaroanmälan görs av förälder/vårdnadshavare före kl. 08.15 varje dag som elev är frånvarande.

Antingen på Skolplattformen eller på telefon 08-508 412 97.

Kommunens information om frånvaro och ledighet

Frånvaroorsaker

Frånvaro som inte anmälts av vårdnadshavare registreras som ogiltig och redovisas på terminsbetygen. Oanmäld sen ankomst räknas också hit.

I Stockholms Skolplattform

Vårdnadshavare kan själva komma in och se frånvarostatistiken i Skolplattformen, förutsatt att man har e-legitimation.
Om man som vårdnadshavare vill ändra en registrerad ogiltig frånvaro till en giltig går det bra att kontakta elevens studiepedagog så reder vi ut saken.

Andra rutiner

Studiepedagogen meddelar vårdnadshavare om elevs sammanlagda frånvaro vid behov.

Frånvaroanmälan via mobilapp

Här finns kommunens information om sms-tjänsterna

Sjukanmälan under skoldagen

Elev som blir sjuk under dagen får inte gå hem utan att vårdnadshavare meddelats. I första hand går eleven till skolsköterskan som kan kontakta vårdnadshavarna och lägga in giltig frånvaro i skolplattformen. Om skolsköterskan inte är på plats kontaktar eleven studiepedagogen eller expeditionen.

Ledighet

Riktlinjer och ansökningslänk för ledighet från skolan finns här.

Dela:
Kategorier: