Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs av förälder/vårdnadshavare före kl. 08.15 varje dag som elev är frånvarande.

Antingen på Skolwebben, eller på telefon 08-508 412 97.

Frånvaroorsaker

Frånvaro som inte anmälts av vårdnadshavare registreras som ogiltig och redovisas på terminsbetygen. Oanmäld sen ankomst räknas också hit.

I Stockholm Skolwebb

Vårdnadshavare kan själva komma in och se frånvarostatistiken i Skolwebben, förutsatt att man har e-legitimation.
Om man som vårdnadshavare vill ändra en registrerad ogiltig frånvaro till en giltig går det bra att kontakta elevens mentor så reder vi ut saken.

Andra rutiner

Mentor meddelar vårdnadshavare om elevs sammanlagda frånvaro regelbundet och vid behov.

App för frånvaroanmälan

Nyhet!
Läs om ny tjänst för frånvaroanmälan via en app i din mobiltelefon


Sjukanmälan under skoldagen

Elev som blir sjuk under dagen får inte gå hem utan att vårdnadshavare meddelats. I första hand går eleven till skolsköterskan som kan kontakta vårdnadshavarna och lägga in giltig frånvaro i skolwebben. Om skolsköterskan inte är på plats kontaktar eleven mentor eller expeditionen.

Ledighet

Ansökan om ledighet finns nedan, där finns även riktlinjer för ledighet.
Läs mer>>

 

Dela:
Kategorier: