Till innehåll på sidan

Elevrådet på Spånga grundskola

Elevrådet på skolan består av två representanter från varje klass i årskurs 7-9. Cirka var tredje vecka har vi möten där vi diskuterar och kommer med förslag för att göra skolan bättre och roligare.

Elevrådet leds av oss elever, genom en styrelse på fem personer. Förutom styrelsen består elevrådet av ett tävlingsråd och ett matråd. De olika råden gör att alla som vill får möjligheten att ta lite extra ansvar, men det gör även arbetet effektivare! På skolan finns också DK-elever och ett elevskyddsombud som jobbar tillsammans med elevrådet.

 

På Spånga grundskola har elevrådet inflytande och möjligheter att påverka. Vårt mål är att alla på skolan ska veta vilka vi är och att vi ska kunna göra en så bra och rolig skolgång som möjligt för alla elever!

Dela:
Kategorier: