Till innehåll på sidan

Elevdatorer

Alla elever får låna en laptop-dator under studietiden. 13 tums pekkänslig skärm, webbkamera och alla de program man rimligtvis kan behöva. Under somrarna samlas de in men annars är de lämpliga att ta hem och ladda på kvällarna.

På Spånga grundskola erbjuder vi alla elever att låna en dator under studietiden. Datorn är försedd med samtliga program eleverna behöver för sina studier och är enligt oss nödvändig för en modern och varierad undervisning. Förutom till att söka information, skriva och räkna har eleverna stor nytta av sina datorer vid såväl planering som dokumentation av det vi gör i skolan.

Lånevillkor

I början av årskurs 7 delas ett låneavtal med de exakta avtalsvillkoren ut till alla elever. Detta skrivs under av er vårdnadshavare och återlämnas till mentorn. Datorn omfattas av försäkring och garanti under hela lånetiden men fel orsakade av ovarsam hantering får ni själva stå för.

Egen dator eller mobil

Vid behov finns även möjlighet att koppla in en egen mobil eller dator i skolans nätverk. Dessa apparater ansvarar man själv för och eventuella skador eller förluster täcks inte av skolans försäkring.

Dela: