Bibliotek

Spånga gymnasium och grundskolas bibliotek

Vi finns på andra våningen i B-husets korridor. Det är lätt att hitta hit! I våra rymliga och ljusa lokaler kan du hitta facklitteratur såväl som skönlitteratur, ljudböcker, tidningar, tidskrifter och flera databaser som gör det lätt för dig att söka information.

Biblioteket kan bli ett viktigt redskap för dig i dina studier och en plats dit du alltid är välkommen att söka information, låna böcker eller få hjälp.

Öppettider
•Mån-fre: 08.30-15.45
 

Datorer
I biblioteket finns 6 internetuppkopplade datorer som i första hand ska användas till skolarbete. Tänk på att skolans etikregler för datoranvändning tillämpas.

Läs- och skrivsvårigheter
Vi kan erbjuda elever som har läs- och skrivsvårigheter hjälp med att få tillgång till ett stort antal titlar som finns inlästa som talböcker.
Biblioteket administrerar nedladdningstillstånd till talboksbiblioteket Legimus.

Bibliotekarier

Emmelie Bryntse-Frisk
Telefon: 508 413 32
E-post:emmelie.bryntse-frisk@stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: