Till innehåll på sidan

Åtgärder mot pandemin

Vi fortsätter att följa rekommendationer från myndigheterna och försöker skapa rutiner som bidrar till att minska risken för smittspridning.

Vi fortsätter med att ha extra städning med bland annat avtorkning av dörrhandtag och ledstänger flera gånger per dag.
Vi tillhandahåller handsprit i varje klassrum och gemensamma utrymmen, och ser till att vädra klassrummet mellan varje lektionspass.
Vi kommer också att påminna eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten om dagarna samt att se till att deras egna datorer och
tangentbord blir regelbundet avtorkade.
Dessutom har vi markeringar i golv för avståndshållning utanför matsal samt pilar i trappor för högeroch vänstertrafik.
Inga storsamlingar av elever eller vårdnadshavare genomförs.
Samtliga möten med personal, elev och vårdnadshavare genomförs digitalt.
Vi har än en gång sett över matsalstiderna för respektive klass för att minimera trängsel.
I matsalen har vi också möblerat om för att det ska bli bättre flöde av matgäster och vidtagit även andra åtgärder.
Vi kommer också att uppmana eleverna att sprida ut sig över hela skolans lokaler och endast använda korridorer för att ta sig till lektion eller
hämta/lämna något i sitt skåp. Behöver man ta sig mellan olika lektionssalar så kan man ofta ta utomhusvägen.

Detta plus flertalet andra åtgärder relaterat till ämne/undervisningssituation genomförs dagligen. 

Dela:
Kategorier: