Till innehåll på sidan

ABC för biblioteket

...

 

 

Book-it

Bibliotekets datasystem heter Book-it.

 

Dagstidningar
Biblioteket har fortlöpande prenumerationer på dagstidningen Dagens nyheter. Om du vill ha tillgång till DN digitalt kontakta biblioteket för aktuella inloggningsuppgifter.

 

Databaser
Biblioteket prenumererar på flera olika databaser. De är tillgängliga via alla skolans datorer inom skolans område och också hemifrån genom Skolplattformen.

 

Förfallodatum
Lånetiden är normalt 28 dagar (4 veckor) och lånets förfallodatum är det datum när boken senast skall återlämnas. Tänk på att andra vill låna. Återlämna därför dina lån i tid.

 

Inköpsförslag
Du kan lämna inköpsförslag direkt i Book-it eller till bibliotekarien om boken du söker inte finns i biblioteket. Du kommer då få ett SMS-meddelande när boken har kommit in till dig.

 

Källhänvisning
Hänvisa alltid till de källor du använder i en källhänvisning eller litteraturförteckning.

 

Lånekort
Biblioteket utfärdar inte längre lånekort till nya elever. Elever använder i stället sina personnummer som lånekort. Du ansvarar för alla lån som registreras på ditt lånekonto.

 

Lånetid
Lånetiden är normalt 28 dagar men du kan göra egna omlån om du behöver låna längre.

 

Lån från andra skolor
Böcker som inte finns i vårt bibliotek kan många gånger lånas in från andra bibliotek. Det tar ca en vecka innan en beställd bok kommer till skolan.

 

Omlån
Du kan göra dina egna omlån om du behöver låna en bok längre än 28 dagar. Böcker som någon annan reserverat kan du inte låna om.

 

PIN-kod
Alla elever får skapa en personlig PIN-kod kopplad till sitt lånekonto som möjliggör för dig att registrera dina lån. Du kan när som helst ändra din PIN-kod.

 

Påminnelser
Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid får du som mest 2 SMS-påminnelser innan biblioteket kräver ersättning för boken från vårdnadshavare.

Referensböcker
Referensböcker är märkta med röd märkning ”Ref” eller ”Ej hemlån”. De är ej till hemlån.

 

Reservationer
Om en bok är utlånad kan du ställa dig på kö genom att reservera boken. Du får då ett SMS-meddelande när du kan komma för att låna den i biblioteket.

 

Räkningar
Om en bok inte återlämnas trots påminnelser skickar skolan en räkning hem till dig/vårdnadshavare på 250 kronor/bok.

 

SAB-systemet
Biblioteket ordnar alla böcker efter SAB-systemet (Sveriges allmänna biblioteksförenings klassifikationssystem för svenska bibliotek) där varje bok ordnas efter ämne och författare efter särskilda regler.

 

Skrivare
Biblioteket erbjuder inte utskriftsmöjligheter.

 

Tidskrifter
Biblioteket prenumererar på ett stort antal tidskrifter. (Se särskild förteckning.) Tidskrifter lånas inte ut utan läses i biblioteket.

 

Trivselregler
Se särskilt anslag. Elever som uppträder stökigt eller störande är naturligtvis inte välkomna till biblioteket.

 

Utlån
Alla lån skall registreras i bibliotekets utlånsdator. För att kunna låna själv behöver du ett lånekonto, kunna ditt personnummer och ha en PIN-kod.

 

Återlämning
Återlämning av lånade böcker sker i bokinkastet utanför biblioteket. Du ansvarar för dina lån fram tills boken registrerats som återlämnad.

 

Dela: