Till innehåll på sidan

ABC för biblioteket

...

Book-it
Bibliotekets datasystem heter Book-it.

Dagstidningar
Biblioteket har fortlöpande prenumerationer på dagstidningen Dagens nyheter.

Databaser
Biblioteket prenumererar på flera olika databaser. De är tillgängliga via alla skolans datorer inom skolans område.

Fjärrlån
Fjärrlån är böcker som inte finns i vårt bibliotek men som många gånger kan lånas in från andra bibliotek. Det tar ca en vecka innan en beställd bok kommer till skolan.

Förfallodatum
Lånetiden är normalt 28 dagar och lånets förfallodatum är det datum när boken senast skall återlämnas. Tänk på att andra vill låna. Återlämna därför i tid.

Inköpsförslag
Du kan lämna inköpsförslag direkt i Book-it eller till bibliotekarien om boken du söker inte finns i biblioteket. Du kommer då få ett SMS-meddelande när boken har kommit in till dig.

Kopiator
Biblioteket har en kopiator som får användas av såväl elever som lärare. Kopiera endast det du inte kan anteckna lättare själv.

Källhänvisning
Hänvisa alltid till de källor du använder i en källhänvisning eller litteraturförteckning.

Lånekort
Alla elever får ett eget lånekort vid skolstart när elevens målsman godkänt bibliotekets låneregler. Om du någon gång tappar bort ditt lånekort måste du omedelbart kontakta bibliotekarien och spärra lånekortet. Du ansvarar för alla lån som görs med ditt lånekort fram tills dess att du anmält förlusten. Förlorat lånekort ersätts med ett nytt mot en avgift (20 kronor).

Lånetid
Lånetiden är normalt 28 dagar men du kan göra egna omlån och förlänga lånetiden om du behöver låna längre.

Omlån
Du kan göra dina egna omlån i Book-it om du behöver låna en bok längre än 28 dagar. Böcker som någon annan reserverat kan du inte låna om.

Pin-kod
Alla elever kan skapa en personlig PIN-kod kopplad till sitt lånekort som möjliggör att göra egna lån.

Påminnelser
Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid får du som mest 2 SMS-påminnelser innan vi kräver ersättning för boken via brev adresserat till målsman.

Referensböcker
Referensböcker är märkta med röd märkning ”Ref” eller ”Ej hemlån”. De är ej till hemlån.

Reservationer
Om en bok är utlånad kan du ställa dig på kö genom att reservera boken i Book-it. Du får då ett SMS-meddelande när du kan komma för att låna den i biblioteket.

Räkningar
Om en bok inte återlämnas trots påminnelser skickar skolan en räkning hem till dig/målsman på 250 kronor/bok.

SAB-systemet
Biblioteket ordnar alla böcker efter SAB-systemet (Sveriges allmänna biblioteksförenings klassifikationssystem för svenska bibliotek) där varje bok ordnas efter ämne och författare efter särskilda regler.

Skrivare
Biblioteket erbjuder inte utskriftsmöjligheter.

Tidskrifter
Biblioteket prenumererar på ett stort antal tidskrifter. (Se särskild förteckning.) Tidskrifter lånas inte ut utan läses i biblioteket.

Trivselregler
Se särskilt anslag.
Elever som uppträder stökigt eller störande är inte välkomna till biblioteket.

Utlån
Alla utlån skall registreras i Book-it. För att kunna låna själv behöver du ett lånekort och en PIN-kod.

Återlämning
Återlämning av lånade böcker sker i bokinkastet utanför biblioteket. Du ansvarar för dina lån fram tills boken återkommer.

Dela:
Kategorier: