Söka till Spånga grundskola

Söka skola-perioden är nu avslutad, och portalen är stängd. Önskar du söka till vår skolan efteråt skall du använda denna blankett och skicka den direkt till skolan.
-Ansökan >>

Du som ska söka till ny skola för kommande läsår gör det via e-tjänst eller blankett under skolvalsperioden. Du som ansöker via blankett skickar den direkt till utbildningsförvaltningen, alltså inte till den sökta skolan. Observera att du inte ska ansöka om skolplacering om ditt barn ska gå kvar i samma skola. Det är vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästföljande läsår som ska ansöka till ny skola.

Om du ska byta skola under innevarande termin kontaktar du däremot skolan direkt. >>

 

 

Dela:
Kategorier: