Lärar-Arbetslag

På Spånga arbetar vi i tre olika arbetslag: 

Lag 1 Utvecklingsledare Henrik Larsson  7a 7b 9a 9b 9e
Lag 2 Utvecklingsledare Vivi Theou  8c 8d 8e 9c 9d
Lag 3 Utvecklingsledare Eva-Karin Ingelfeldt 7c 7d 7e 8a 8b

<

 

Cirka 10 lärare koncentrerar sig på eleverna i de fyra klasser som tillhör arbetslaget. Eleverna får färre lärare, personkännedomen blir bättre och informationsvägarna kortare.
 

Antal: 43