Organisation

Skolan är för närvarande uppdelad i tre separata arbetslag med fem klasser i varje.

Lag 1 Utvecklingsledare Henrik Larsson  7a 7b 9a 9b 9e
Lag 2 Utvecklingsledare Vivi Theou  8c 8d 8e 9c 9d
Lag 3 Utvecklingsledare Eva-Karin Ingelfeldt 7c 7d 7e 8a 8b

 I möjligaste mån undervisar lärare inom sitt eget arbetslag så att både lärare och elever träffar så få lärare som möjligt.

Detta ökar personkännedomen och informations och beslutsvägarna blir kortare.
Varje arbetslag leds av en särskilt utsedd lagledare, utvecklingsledare som har det övergripande ordförandeskapet och dessutom ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och bitr rektor.

Skolan har 7 st förstelärare

Dela:
Kategorier: