Dina synpunkter

Vi tycker att det är värdefullt att få ta del av dina synpunkter, såväl positiva som negativa. Det ger oss en möjlighet att förbättra vår verksamhet.

I formuläret (pdf) nedan ber vi dig fylla i dina synpunkter/förbättringsförslag eller klagomål. Formuläret lämnar/skickar du till:

Spånga grundskola
Adolf Rudbecksv 21
163 54 SPÅNGA   

Har du fyllt i formuläret digitalt skickar du det till spangagrundskola@stockholm.se

Formulär synpunkter/förbättringsförslag

Dela: